ΠΗΓΕΣ ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ

ΠΗΓΕΣ ΒΟΙΔΟΜΑΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 2,5 ΩΡΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΜΕΤΡΙΑ

Ξεκινώντας από το Μεγάλο Πάπιγκο και την εκκλησία άγιο Βλάσιο, με κατεύθυνση προς μικρό Πάπιγκο, ακολουθούμε το δρομάκι  παράλληλα του δρόμου στα δεξιά μας.
Με αφετηρία την πλατεία Ταξιάρχες, στο μικρό Πάπιγκο ,κατεβαίνουμε τα σκαλάκια κάνουμε αριστερά και στα 50 μέτρα δεξιά στην πινακίδα προς Βίκο. Στα 100 μέτρα περίπου ακολουθούμε το μονοπάτι δεξιά και κάτω προς πηγές Βοιδομάτη- θέα χαράδρας.  Αν θέλετε στην διάρκεια της διαδρομής  θα δείτε πινακίδα προς Μεγάλο Πάπιγκο, όπου και σας οδηγεί στο μονοπάτι που ξεκινά από το Μεγάλο Πάπιγκο.

Η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη.

Νερό θα βρείτε στο μικρό και στο Μεγάλο Πάπιγκο.