ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 4,5 ΩΡΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΕΥΚΟΛΗ

Με κατεύθυνση το μεγάλο Πάπιγκο περνάμε τη γέφυρα του ΠΑΠΙΓΚΟΥ και στην πρώτη δεξιά στροφή αφήνετε το αμάξι στα αριστερά σας , στο πλακοστρωμένο κομμάτι και ακολουθούμε το μονοπάτι μέχρι την γέφυρα της Κλειδωνιάς. Η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη.

Νερό δεν θα βρείτε στην διαδρομή.