ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 5 ΩΡΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΔΥΣΚΟΛΗ

Ξεκινώντας από την πλατεία Ταξιάρχες, στο μικρό Πάπιγκο, κατεβαίνουμε τα σκαλάκια κάνουμε αριστερά και στα 50 μέτρα πάλι αριστερά προς καταφύγιο ΑΣΤΡΑΚΑΣ.
Η διαδρομή είναι σηματοδοτημένη.

Νερό θα βρείτε σε όλες τις βρύσες στην διαδρομή και στο καταφύγιο.