ΚΟΥΛΑ - ΕΛΑΤΑ

ΚΟΥΛΑ - ΕΛΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 3,5 ΩΡΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΔΥΣΚΟΛΗ

Μέσα από το μεγάλο Πάπιγκο, κατευθυνόμαστε προς την δεξαμενή του χωριού. Ακολουθούμε το μονοπάτι μέχρι την πινακίδα έλατα και κάνουμε αριστερά και πάνω. Μόλις βγείτε στην κορυφογραμμή κάνετε δεξιά και ακολουθείτε όλο το μονοπάτι μέχρι το τέλος.

Η διαδρομή δεν είναι σηματοδοτημένη.

Νερό θα βρείτε στο χωριό και σε μια βρύση στην διάρκεια της διαδρομής.